Rektorat, 24.01.2019

Magistarski rad/ Željka Hadžović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvoObavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Hadžović Željke pod nazivom “Mogućnost razvoja zdravstvenog turizma u klasteru Budva-Bar-Ulcinj“ nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 24.01.2019.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.