Rektorat, 12.02.2019

Magistarski rad/ Milica Fuštić/ Pomorski fakultet Kotor 

Pomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad Teorijsko- metodološki okvir korišćenja menadžmenta u formiranju strategije morskih luka“ kandidata Milice Fuštić sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid  javnosti počev od   15. februara 2019.godine.

Eventualne primjedbe na magistarski rad podnose se  Pomorskom fakultetu Kotor u roku od 15 dana.

POMORSKI FAKULTET KOTOR

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE

 

 

Image