Rektorat, 20.02.2019

Magistarski rad/ Milena Đokić/Biotehnički fakultet 

Magistarski rad:“ Polimorfizam gena β-laktoglobulina i osobine mlječnosti  autohtonih rasa ovaca - jezeropivske pramenke i sore“ , kandidatkinja Đokić Milena.

Obavještava se javnost da se magistarski rad: “Polimorfizam gena β-laktoglobulina i osobine mlječnosti  autohtonih rasa ovaca - jezeropivske pramenke i sore", kandidatkinje Đokić Milene nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta