Rektorat, 07.03.2019

Magistarski rad/ Anton Đokaj/Prirodno-matematički fakultet 

Kandidat Anton Đokaj, braniće magistarski rad pod nazivom „Konveksne i univalentne harmonijske funkcije u kompleksnoj ravni i njihova geometrija“,u utorak 19. 03. 2019.  godine u 10 časova u Sali 225 zgrada Tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Žarko Pavićević, red. prof. PMF-a, predsjednik
  2. Dr Marijan Marković, docent PMF-a, član i
  3. Dr David Kalaj, red.prof. PMF-a, mentor