Rektorat, 04.12.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Mithat Bahović04.12.2015.  Ekonomski fakultet


 

Student  magistarskih studija Mithat Bahović, dosije broj m 06/145, uradio je magistarski rad  ,,Ispunjenje ciljeva strategije “Evropa 2020” kroz izradu programskih dokumenata za korišćenje instrumenta za pretpristupnu podršku 2014 –2020 u Crnoj Gori “, pod mentorstvom doc. dr Nikole Milovića. 

Rad se nalazi u biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore i stavlja se na uvid javnosti 15 dana, od 03.12. 2015.  do 17.12. 2015. godine.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.