Rektorat, 20.03.2019

Magistarski rad/ Irena Bogićević/Filozofski fakultetMagistarski rad "Saradnja škole i porodice djece sa smetnjama u razvoju u prvom i drugom ciklusu osnovne škole", kandidatkinje Irene Bogićević,  izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci.

Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.


Nikšić, 20. 03. 2019.godine.