Rektorat, 02.04.2019

Doktorska disertacija/Aladin Crnkić/Prirodno-matematički fakultet 

 Doktorska disertacija Mr Aladina Crnkića, zaposlenog na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, pod nazivom "Kolektivno ponašanje i samoorganizacija u mrežama povezanih oscilatora", kao i Izvještaj Komisije o ocjeni i pregledu doktorske disertacije stavljaju  na uvid i ocjenu javnosti u Biblioteci Univerziteta Crne Gore u vremenu od 9 do 15 časova u periodu od 30 dana, od dana objavljivanja obavještenja.

 

            Komisija za ocjenu i pregled doktorske disertacije:

 

  1. Dr Vladimir Jaćimović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor
  2. Dr Marija Mitrović Dankulov, viši naučni saradnik na Institutu za fiziku u Beogradu
  3. Dr Predrag Miranović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici
  4. Dr David Kalaj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici
  5. Dr Igor Đurović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici