Rektorat, 05.04.2019

Magistarski rad/ Kosta Jauković/ Pravni fakultetMagistrand Kosta Jauković, braniće magistarski rad pod naslovom „Pravo na štrajk u međunarodnom pravu s osvrtom na štrajk u Crnoj Gori“, dana, 12.04.2019.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije,mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Dražen Cerović-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Bojana Lakićević Đuranović-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)