Rektorat, 09.04.2019

Magistarski rad/ Željka Hadžović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvoObavještava se javnost da će kandidat Željka Hadžović javno braniti magistarski rad pod nazivom "Mogućnosti razvoja zdravstvenog turizma u klasteru Budva-Bar-Ulcinj", pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Aleksa Vučetić, mentor,

Prof. dr Sanja Peković, član.

 

Odbrana će se održati dana 16.04.2019. godine sa početkom u 13 i 20 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.