Rektorat, 22.04.2019

Magistarski rad/Danijela Marković/Ekonomski fakultetStudent  magistarskih studija Danijela Marković, dosije broj  M 13/137, uradila  je magistarski rad na temu: "Komunikacija kao determinanta menadžmenta ljudskih resursa  sa osvrtom na komunalne djelatnosti"

Mentor: prof. dr Žarko Božović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti  15 dana, od 22. aprila  do 16. maja 2019. godine.

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti vijeću  ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  univerziteta crne  gore  u  navedenom  periodu.

Broj posjeta : 249