Rektorat, 23.04.2019

Magistarski rad/ Miroslav Radulović/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

Student  magistarskih studija Miroslav Radulović, dosije broj  M 10/16, uradio  je magistarski rad na temu: "Računovodstveni koncepti formiranja cijena uslužnih preduzeća"

Mentor: prof. dr Ana Lalević Filipović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti  15 dana, od 23. aprila  do 17. maja 2019. godine.

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti vijeću  ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 215