Rektorat, 07.05.2019

Magistarski rad/ Ana Lalošević/ Muzička akademija 

Student magistarskih studija Ana Lalošević, dosije br. 45/2015, uradila je magistarski rad na temu "Tretiranje modernog klavira u cilju postizanja autentičnog zvuka u kamernoj muzici baroka i ranog klasicizma"

 

Mentor: Prof. mr Nataša Popović

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci umjetnosti i stavlja se na uvid javnosti.

15 dana, od 7. 5.  do 21. 5. 2019. godine

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću Muzičke akademije i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu. 

 

Broj posjeta : 6

 
 

OBAVJEŠTENJA

Broj posjeta : 298