Rektorat, 14.05.2019

Magistarski rad/ Aleksandra Šušić/ Građevinski fakultetAleksandra Šušić, Spec.Sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – konstruktivni smjer, braniće magistarski rad pod naslovom ”Analiza zgrade sa armiranobetonskim jezgrom pri seizmičkom opterećenju”, dana 17. maja 2019. godine, u 11,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

 

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  2. Prof.dr Srđan Janković, dipl.inž.građ, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  3. Prof.dr Ljiljana Žugić, dipl.inž.građ, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

- GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI -

Broj posjeta : 368