Rektorat, 23.05.2019

Magistarski rad/ Nina Perunović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Nina Perunović, javno će braniti magistarski rad na temu:Pozicija budžeta Hrvatske u budžetu Evropske unije, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Nikola Milović, predsjednik
  2. Prof. dr Gordana Đurović, mentor
  3. Prof. dr Mijat Jocović, član

Odbrana će se održati dana 24.05.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 

Broj posjeta : 266