Rektorat, 19.06.2019

Magistarski rad/Katarina Dragutinović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeU skladu sa članom 28 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama magistarski rad kandidatkinje Katarine Dragutinović pod naslovom:

’’Komparativna analiza morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola urbane i ruralne životne sredine u Crnoj Gori’ izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Broj posjeta : 228