Rektorat, 20.06.2019

Magistarski rad/ Jelena Tomašević/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Jelena Tomašević, javno će braniti magistarski rad na temu:Uticaj ekonomsko-demografskih faktora na obim matematičke rezerve i finansijskih plasmana kompanija životnog osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Ljiljana Kašćelan, predsjednik
  2. dr Milijana Novović Burić, mentor
  3. dr Vladimir Kašćelan, član

Odbrana će se održati dana 02.07.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 231