Rektorat, 27.06.2019

Magistarski rad/ Gordana Trebješanin/ Fakultet likovnih umjetnosti 

Student magistarskih studija Gordana Trebješanin, dosije br.14/2002 Studijski program Slikarstvo predala je magistarski rad na temu:


"Metafizika u slikarstvu na motivu grada kao simbolu pozornice života ili otuđenosti“, mentor: prof. mr Branislav Sekulić

Rad se stavlja  na uvid javnosti 15 dana, počev od 26.06.2019.godine.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta likovnih umjetnosti u navedenom periodu.

Broj posjeta : 157