Rektorat, 03.07.2019

Doktorska disertacija/Slavica Tomović/Elektrotenički fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da se doktorska disertacija „Analiza performansi novih tehnika za inženjering saobraćaja u ISP mrežama naredne generacije“, kandidatkinje mr Slavice Tomović, saradnice u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

 Dr Milica Pejanović - Đurišić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

 Dr Igor Radusinović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

 Dr Zoran Čiča, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

 

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

 

Broj posjeta : 404