Rektorat, 16.07.2019

Doktorska disertacija/ Dragan Radović/ Pomorski fakultet KotorUNIVERZITET CRNE GORE

POMORSKI FAKULTET KOTOR

 

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Dragana Radovića pod nazivom

„Institucionalni pluralizam versus institucionalni monizam u tranzicijskim državama s osvrtom na morske luke“ i izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  • Dr Miomir Jakšić, red.prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Dr Anđelko Lojpur, red. prof.Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Veselin Drašković, red. prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor,

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti u trajanju od trideset dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

      Kotor, 16.07.2019.                            POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                                         DOKTORSKE STUDIJE

                 

Broj posjeta : 381