Rektorat, 18.07.2019

Magistarski rad/ Dušan Vućić/ Elektrotehnički fakultet       UNIVERZITET CRNE GORE

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

          Magistarski rad «Analiza prenosnih kapaciteta nadzemnih elektroenergetskih vodova u realnim meteorološkim uslovima sa posebnim osvrtom na vodove za priključenje vjetroelektrana», kandidata  Dušana Vućića, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

         

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 633