Rektorat, 19.07.2019

Magistarski rad/ Rajka Đikanović/ Filozofski fakultetMagistarski rad  Prirodni i antropogeni resursi Nikšićke župe kao osnova održivog razvoja, kandidatkinje Rajke Đikanović, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 573