Rektorat, 07.10.2019

Magistarski rad/ Ivona Orović/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine)  magistarski rad kandidata Ivone Orović pod naslovom Narandžasta revolucija: prekretnica ka demokratizaciji ili destabilizaciji Ukrajine , izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 196