Rektorat, 11.10.2019

Magistarski rad/ Aleksandar Ražnatović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Aleksandar Ražnatović, javno će braniti magistarski rad na temu:Upravljanje kreditnim rizikom primjenom sistema ranog otkrivanja pogoršanog kreditnog portfolija na primjeru banke u Crnoj Gori, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jasmina Ćetković, predsjednik
  2. Prof. dr Slobodan Lakić, mentor
  3. Prof. dr Ljubinko Dedović, član

Odbrana će se održati dana 25.10.2019.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 

Broj posjeta : 229