Rektorat, 17.12.2015

Doktorska disertacija / Pomorski fakultet Kotor / mr Nikša Grgurević17.12.2015.  Pomorski fakultet Kotor


Obavještava javnost da se doktorska disertacija „Institucionalni faktori ekonomskog razvoja s osvrtom na države jugoistočne Evrope i napredne morske luke“  kandidata mr Nikše Grgurevića, dipl. pom. ing. iz Herceg Novog i Izvještaj Komisije za ocjenu rada u sastavu:

-  Dr Veselin Drašković, red. prof. Fakulteta za pomorstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore, mentor,

-  Dr Anđelko Lojpur, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Podgorici Univerziteta Crne Gore,

-  Dr Miomir Jakšić, red. prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

nalaze u  Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti svakog radnog dana  od  9,00 do 15,00 časova 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Primjedbe se podnose Vijeću Fakulteta za pomorstvo u gore navedenom roku.