Rektorat, 01.11.2019

Magistarski rad/ Ivana Šćepanović/ Ekonomski fakultetKandidat Ivana Šćepanović, javno će braniti magistarski rad na temu: "Uticaj zaduženosti na rentabilnost preduzeća kotiranih na A i B listi Montenegroberze", pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ana Lalević Filipović, predsjednik
  2. Prof. dr Milan Lakićević, mentor
  3. Prof. dr Anđelko Lojpur , član

Odbrana će se održati dana 11.11.2019.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 202