Rektorat, 05.11.2019

Doktorska disertacija/ Slavica Tomović/ Elektrotehnički fakultet 

Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore obavještava javnost da će mr Slavica Tomović, saradnica u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Analiza performansi novih tehnika za inženjering saobraćaja u ISP mrežama naredne generacije“, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Zoran Čiča, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsjednik
  2. Dr Igor Radusinović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Dr Gordana Gardašević, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, član
  4. Dr Vesna Popović-Bugarin, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
  5. Dr Mirko Sužnjević, docent Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, član.

 

Odbrana će se održati dana 14. 11. 2019. godine u 10 sati, u Svečanoj sali Tehničkih fakulteta.

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 295