Rektorat, 10.12.2019

Magistarski rad / Ana Ivanović/ Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad „Informacione tehnologije u službi identifikacije, procjene i kontrole rizika po bezbjednost informacija sa primjerom implementacije“, kandidatkinje Ane Ivanović, dipl.ing.el., nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

Broj posjeta : 280