Rektorat, 13.12.2019

Magistarski rad/ Milena Jovović/ Fakultet za turizam i hotelijerstvoObavještava se javnost da će kandidat Jovović Milena javno braniti magistarski rad pod nazivom "Primjena marketing koncepcije u razvoju turizma Opštine Danilovgrad ", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Andriela Vitić-Ćetković, predsjednik Komisije,

Prof. dr Božo Mihailović, mentor,

Prof. dr Tatjana Stanovčić, član.

Odbrana će se održati dana 18.12.2019. godine sa početkom u 10 h, u sali br. 301 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 131