Rektorat, 26.12.2019

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda/mr Ogla Jokanović/Biotehnički fakultetOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Olge Jokanović pod nazivom ‘’KARAKTERIZACIJA I BIOHEMIJSKE PROMJENE TOKOM ZRENJA POLUTVRDIH SIREVA U CRNOJ GORI“ održaće se u srijedu, 15. januara 2020. godine  u 11:00 časova u sali br. 3. Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

  1. Prof. dr Božidarka Marković, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Slavko Mirecki, redovni profesor, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Milan Marković, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 123