Rektorat, 31.12.2019

Magistarski rad/ Momir Jauković/ Pravni fakultetMaster rad Momira Jaukovića, pod naslovom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:međunarodno-pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 299