Rektorat, 14.01.2020

Magistarski rad/ Miloš Bubanja/ Mašinski fakultetMiloš Bubanja, BsC mehatronike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom “Razvoj robota za čišćenje velikih staklenih površina“ u petak 17.01.2020. godine u 12h u sali 224 Mašinskog fakulteta Crne Gore, pred Komisijom u sastavu:

dr Radoslav Tomović, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore – predsjednik,

dr Zoran Mijanović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore – član,

dr Marina Mijanović Markuš, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore – mentor.

Broj posjeta : 223