Rektorat, 30.08.2017

Magistarski rad / Metalurško-tehnološki fakultet / Bojana Knežević, Spec.Sci.UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E Nj E

 

Magistarski rad pod radnim nazivom:

 

„Kinetika i termodinamika procesa korozije čelika u rastvoru NaCl u prisustvu pčelinjih proizvoda kao ekološki prihvatljivih inhibitora“, kandidata Knežević Bojane, Spec. Sci. hemijske tehnologije, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Tehničkih fakulteta i PMF.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad treba dostaviti Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, u roku od 15 dana, počev od 30.08.2017. godine.