Rektorat, 23.12.2015

Doktorska disertacija / Filološki fakultet / mr Branka Živković23.12.2015.  Filološki fakultet


 

Mr Branka Živković predala je doktorsku disertaciju

Funkcionalne strukture i njihovi lingvistički eksponenti u diskursu univerzitetskih predavanja

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

1.  Prof. dr Igor Lakić, vanredni profesor Instituta za strane jezike u Podgorici

2.  Prof. dr Slavica Perović, redovni profesor Instituta za strane jezike u Podgorici

3.  Prof. dr Radmila Šević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Branke Živković i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.