Rektorat, 04.02.2020

Magistarski rad/ Milica Vušurović/ Prirodno-matematički fakultet 

Magistarski rad "Razvoj biološke misli u nastavi osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori u periodu 1834-1916", kandidata Milice Vušurović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulateta u roku od 7 dana, počev od  4. februara 2020.  godine.

 

 

                                                                       IZ DEKANATA

Broj posjeta : 118