Rektorat, 28.12.2015

Odbrana doktorske disertacije / Fakultet političkih nauka / mr Nebojša Čagorović28.12.2015.  Fakultet političkih nauka


 

Mr NEBOJŠA ČAGOROVIĆ braniće doktorsku disertaciju, pod naslovom Globalizacija i identitet – izgradnja malih država sa posebnim osvrtom na slučaj Crne Gore, na Fakultetu političkih nauka, u sali V, dana 04. januara 2016. godine, sa početkom u 11 časova, pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr IVO BANAC (predsjednik Komisije),
Redovni profesor Sveučilišta u Zagrebu i profesor emeritus Univerziteta Yale;  

Dr DUŠAN JANJIĆ (mentor, član Komisije),
Naučni savjetnik Instituta društvenih nauka u Beogradu;

Prof. dr SRĐAN DARMANOVIĆ (član Komisije),
Vanredni profesor Univerziteta Crne Gore.