Rektorat, 10.02.2020

Magistarski rad/ Nevena Mentović/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Nevena Nentović, dosije broj  m 23/18, uradila je master rad na temu: "Analiza uticaja ekoloških poreza na održivi razvoj i postizanje ekoloških ciljeva u Crnoj Gori"

 mentor : prof. dr Milivoje Radović

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

 

Broj posjeta : 207