Rektorat, 13.02.2020

Magistarski rad/ Maša Vučinić/ Prirodno-matematički fakultetMaša Vučinić, braniće magistarski rad pod nazivom „Floristička studija Ulcinjske solane sa osvrtom na biljna staništa“ u utorak 18. 02. 2020. godine sa početkom u 12 časova u Sali 225 pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Jelena Rakočević, red. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici - predsjednik
  2. Dr Danijela Stešević, van. prof. Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici - član
  3. Dr Danka Caković, van. prof. Prirodno-matematičkog fakultetau Podgorici - mentor

 

    

                                                                       IZ DEKANATA

 

 

Broj posjeta : 195