Rektorat, 01.06.2020

Magistarski rad/Aldin Kajević/Elektrotehnički fakultet 

         Magistarski rad «Uticaj broja štapova rotora na pulsacije elektromagnetskog momenta četvoropolnog trofaznog asinhronog motora», kandidata Aldina Kajevića, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

        

Broj posjeta : 247