Rektorat, 01.06.2020

Magistarski rad /Mihailo Micev/Elektrotehnički fakultet 

Magistarski rad «Optimizacija parametara modela i upravljačkih uglova prekidačkog reluktantnog motora primjenom metaheurističkih algoritama», kandidata Mihaila Miceva, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

        

Broj posjeta : 245