Rektorat, 25.06.2020

Magistarski rad/ Vladana Pejović/ Filozofski fakultetVladana Pejović,  javno će braniti magistarski rad Uključenost nastavnika i stručnih saradnika u prevenciju vršnjačkog nasilja među učenicima trećeg ciklusa osnovnih škola u Crnoj Gori, pred Komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić
2.    Dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet Nikšić
3.    Doc. dr Nada Šakotić, Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se   02. 06. 2020. godine u  11 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 92