Rektorat, 15.02.2016

Doktorska disertacija / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / mr Danilo Bojanić15.02.2016.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


Obavještava javnost da se doktorska disertacija  kandidata mr Danila Bojanića pod nazivom: ”Relacije i uticaj bazično-motoričkog potencijala na situaciono-motoričke sposobnosti odbojkašica’’ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

1. Prof.dr Rašid Hadžić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

2. Prof.dr Georgi Georgiev, Fakultet fizičke kulture, Skoplje

3. Prof.dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

4. Prof.dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić

5. Prof.dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

 nalaze u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.