Rektorat, 24.07.2020

Magistarski rad/ Dražen Jovanović/ Elektrotehnički fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Magistarski rad «Poređenje izlaznih karakteristika i estimacija parametara jednodiodnog i dvodiodnog modela solarnih ćelija», kandidata Dražena Jovanovića, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

Broj posjeta : 270