Rektorat, 15.09.2020

Magistarski rad/ Ilma Lukač/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MASTER STUDIJA ILMA LUKAČ

DOSIJE BROJ  M 10/17

URADILA JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

"ANALIZA DINAMIKE I STRUKTURA STANOVNIŠTVA KROZ PRIZMU TRŽIŠTA RADA U CRNOJ GORI

 

Mentor : Prof. dr Milivoje Radović

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE U NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

Broj posjeta : 96