Rektorat, 24.09.2020

Polazna istraživanja/ mr Svetlana Mandić/ Fakultet političkih naukaStudentkinja doktorskih studija MSc Svetlana Mandić, braniće polazna istraživanja na temu: “Značaj i transformacija reportaže u kontekstu medijske konvergencije: primjer štampanih medija u Crnoj Gori”, u  četvrtak, 8. oktobra 2020. godine sa početkom u 10.00 sati u svečanoj sali Fakulteta političkih nauka, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

 - Prof. dr Dubravka Valić-Nedeljković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 - Prof. dr Tanja Oblak-Črnič, redovni profesor Fakulteta za družbene vede Univerziteta u Ljubljani

 - Prof. dr Nataša Ružić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore 

Broj posjeta : 115