Rektorat, 28.09.2020

Magistarski rad/ Darko Bulatović/ Pravni fakultetMagistrand Darko Bulatović, braniće master rad pod nazivom „Svojina kao društvena funkcija“, dana, 29. septembra 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Radoje Korać-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Doc.dr Ljiljana Kadić-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 

 

 

Broj posjeta : 118