Rektorat, 28.09.2020

Magistarski rad/ Senada Šaman/ Ekonomski fakultetKandidat Senada Šahman, javno će braniti master rad na temu:Analiza tržišne i marketing orijentacije građevinarstva Crne Gore, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ljubinko Dedović, predsjednik
  2. Prof. dr Milorad Jovović, mentor
  3. Prof. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 06.10.2020.godine sa početkom u 13:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 94