Rektorat, 10.10.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena GajovićUNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 O B A V J E Š T E NJ E

 

        Magistarski rad «Optimalna koordinacija radnih parametara mikro PV sistema u cilju postizanja efikasne regulacije napona u niskonaponskoj mreži», kandidatkinje Jelene Gajović, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.