Rektorat, 23.02.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / Mr Sonja Spadijer23.02.2016.  Filološki fakultet


Mr Sonja Spadijer javno ce braniti doktorsku disertaciju
Semantitke i morfosintaksičke karakteristike francuskih idiomatskih izraza -djelovi glave i tijela, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Mihailo Popovic, vanredni profesor na Filoloskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2. Dr Snezana Guduric, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
3. Dr Milan Barac, docent na Filoloskom fakultetu Univerziteta erne Gore

Javna odbrana obavice se 22. 3. 2016. u 12 sati, u svecanoj sali Fakulteta.