Rektorat, 14.10.2020

Magistarski rad/ Dijana Tiganj/ Filološki fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistarski rad Dijane Tiganj pod nazivom „lnterkulturalni prostori u romanu Bihorci Ćamila Sijarića“  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad mogu se dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić, 14. 10. 2020.

Broj posjeta : 115