Rektorat

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Zoja VuljajUNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

        Magistarski rad «Virtuelni instrument za analizu, kompresiju i klasifikaciju EKG signala», kandidatkinje Zoje Vuljaj, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print